Utnämnd till Kunglig Hovleverantör

Utnämnd till Kunglig Hovleverantör

Den 1 september 2023 beslutade H.M. Konungen att utnämna Per Ljungstedt och Medaljmäster AB till Kunglig Hovleverantör. Begreppet Kunglig Hovleverantör har kommit att bli ett kännetecken för svensk kvalitet och innebär att Medaljmäster har blivit en av de idag cirka 130 hovleverantörer som finns i Sverige.

Detta är något hela Medaljmästergänget ser som en stor ära men framför allt är det ett stort erkännande av Pers person samt hans färdighet inom medaljmontering och utmärkelser.

Lika länge som Sverige har varit en monarki har det också funnits hantverkare, köpmän och andra företagare som levererat varor till eller utfört arbete åt kungen och kungafamiljen. De första leverantörerna till kungahuset var hantverkare och köpmän som drev sina rörelser i närheten av Stockholms slott eller de andra Kungliga slotten i Sverige. När kungahuset började beställa varor även från andra delar av landet och från utlandet spreds hovleverantörstiteln.

Under den franskfödde Karl XIV Johans regentskap infördes ett mer reglerat system för att utnämna hovleverantörer. Samtidigt infördes också en avgift för att få kalla sig Kunglig Hovleverantör. Priset var relativt högt men titeln var eftertraktad och prestigefylld. Då fanns heller inga andra system av kvalitetscertifieringar som kunde vittna om hantverkarens skicklighet eller produkternas höga och jämna kvalitet.

När Konung Carl XVI Gustaf tillträdde som landets regent 1973 ansågs begreppet Kunglig Hovleverantör vara otidsenligt. Konungen övervägde därför först att inte utnämna några hovleverantörer överhuvudtaget.

Men i stället för att avskaffa titeln fastställde Konungen stramare bestämmelser för utdelande av hovleverantörskap och därigenom vann den gamla hederstiteln ny aktualitet. Det kostar numera ingenting att bli utnämnd till hovleverantör men det är få företag som väljs ut. Konung Carl XVI Gustafs hovleverantörer verkar inom många olika branscher och de har alla verksamhet i Sverige.

Hovleverantörernas produkter används både för kungafamiljens privata bruk och för användning inom slottsförvaltningarna. Flera av hovleverantörerna levererar produkter till Slottsbodarna vid de Kungliga slotten.

/Medaljmästergänget

2023-09-26 22:03
Tillagd i varukorgen