Släpspänne (PolismMedbGM)

Polismyndighetens medborgarmedalj i guld

  • Artnr: 177018

Beskrivning av artikel

Polismyndighetens medborgarmedalj i guld instiftades 2017 av Polismyndigheten.

Medaljbandet är delat i blått och gult.

Medaljen utdelas av Polismyndigheten och tilldelas person visat synnerlig rådighet vid ett ingripande som skett för att hjälpa polisen att utföra en arbetsuppgift och som skadats till följd av ingripandet eller har visat särskild rådighet genom att avvärja fara för liv, hälsa eller värdefull egendom.

---ooOoo---

Levereras med släpspänne (35 mm, svensk standard). Levereras utan stiftfäste, i liten påse.

Tillagd i varukorgen