.

PASSARE

Passaren är ett utbildningshjälpmedel för att kontrollera och mäta steglängder, avstånd, luckor med mera och nyttjas i Sverige främst av specilistofficerare inom Försvarsmakten.

I ceremoniella sammanhang är det i regel bara förbandsförvaltaren eller specialistofficerare med högsta befattning eller grad som kan bära passaren. Detta för att påvisa aktoritet och ansvar inom befattningen. 

Passaren har efter Försvarsmaktens införande av trebefälssystemet börjats nyttjats mer och mer, men är ingen nyhet i de svenska stridskrafterna. Tidigare nyttjades den av artelleriet för att mäta ut avstånd för att rätta in pjäser och skjutriktningar.

Den moderna passaren är gjord av två skänklar av trä, ihopmonterade med gångjärn och kan likt en passare justeras till olika avstånd (Svenska mått är 25, 50, 62.5, 75 och 85 cm). Passaren kan öppnas upp, s.k. öppen passare, motsvarande olika steglängder och mått. Den kan då hållas vid gångjärnet med ena skänkeln längs benet och den andra riktad framåt. Genom att snurra/vrida på passaren under marsch kan man få passaren att ”gå” längs med bäraren i rätt steglängd.

Passaren kan köpas i svart, rosenträ, mörk ek eller ljus ek. Alla passare lackas och förses med förnicklade eller mässings beslag.

Någon kultur om förbandsfärger (träslag) eller mässings- eller förnicklade beslag, har inte hunnit växa fram än, utan är mycket efter bärarens eget tycke och smak. Med undantag för förbandsförvaltar passare som generellt är svarta med specialistofficerens färg silver (förnicklade) beslag.