.

PASSARE

Passaren (eng. Pace stick) är ett utbildningshjälpmedel och används för att mäta ut steglängder, avstånd i formering och för att kontrollera exercisrörelser. Passaren nyttjas främst av specialistofficerare inom Försvarsmakten.

I ceremoniella sammanhang är det i regel bara förbandsförvaltaren eller specialistofficerare med högsta befattning eller grad som kan bära passaren. Detta för att påvisa auktoritet och ansvar inom befattningen. 

Passaren har efter Försvarsmaktens införande av trebefälssystemet börjats nyttjats mer och mer, men är ingen nyhet i de svenska stridskrafterna. Tidigare nyttjades den av artilleriet för att mäta ut och markera skjutriktningar vid inrättning av pjäser.

Den moderna passaren är gjord av två skänklar av trä, ihopmonterade med gångjärn och den kan justeras till olika avstånd (svenska mått är 25, 50, 62.5, 75 och 85 cm). Passaren kan öppnas upp, s.k. öppen passare, motsvarande olika steglängder och mått. Den kan då hållas vid gångjärnet med ena skänkeln längs benet och den andra riktad framåt. Genom att snurra/vrida på passaren under marsch kan man få passaren att ”gå” längs med bäraren i rätt steglängd.

Passaren kan köpas i svart, rosenträ, mörk ek eller ljus ek. Alla passare lackas och förses med mässingsbeslag eller förnicklad mässing.

Någon kultur om förbandsfärger (träslag) eller beslag i mässing/förnicklad mässing, har inte hunnit växa fram än, utan avgörs av bärarens eget tycke och smak. Undantag är förbandsförvaltares passare som generellt är svarta med beslag i specialistofficerens färg silver.

Tillagd i varukorgen