Miniatyrmedaljer (Miniature medal) är en enklare variant av orignalmedaljen och bärs i mindre formella sammanhang och till sällskapsdräkt som smoking, liten mässdräkt, smokingklänning och aftonklänning. Miniatyrer kan även bäras till högtidsdräkt som frack och stor mässdräkt men bärs generellt inte till folkdräkt, kavaj eller mörk kostym. Mörk kostym räknas som en enklare men ändå formell klädkod som kan användas i formella sammanhang som begravning, bröllop eller liknande högtider men då påbjuds ofta originalmedaljer om utmärkelser ska bäras. Närvarar H.M. Konungen vid bjudningen är det kutym att inte bära miniatyrmedaljer utan då bär man originalmedaljer.

Vid osäkerhet eller frågor om det påbjuds eller är lämpligt/olämpligt att bära utmärkelser, fråga alltid värden.

Medaljer bärs traditionellt i raktmontage av herrar och i rosettmontage av damer, men idag är det vanligt att även damer bär utmärkelser i raktmontage. Damer som bär uniform ska ofta enligt regler för uniformen bära de i rakt montage.  

Miniatyrerna placeras på vänster slag och i höjd med knapphålet eller strax under halsöppningen på klänningen (eller motsvarande plats). På smokingkläning (motsv) placeras miniatyrerna på motsvarande eller lämplig plats på vänster bröst.

Har man erhållit fler än en medalj bör man montera ihop dem till ett sammansatt montage eller välja den förnämsta eller för bjudnignen mest passande miniatyren att bära. Att bära flera enskilda medaljer är inte att anse som god kutym. Miniatyrernas montage bör anpassas så att de har samma höjd och bör inte överstiga 12 miniatyrer.