Originalmedaljer (Full size medal) kan även bäras till sällskapsdräkter som liten mässdräkt men också till kavaj eller mörk kostym vid formella tillställningar. Mörk kostym räknas som en enklare men ändå formell klädkod som kan användas i formella sammanhang som begravning, bröllop eller liknande högtider. Vid dessa tillfällen påbjuds ofta originalmedaljer om utmärkelser ska bäras. Närvarar H.M. Konungen vid bjudningen är det kutym att bära originalmedaljer.

Vid osäkerhet eller frågor om det påbjuds eller är lämpligt/olämpligt att bära utmärkelser, fråga alltid värden.

Medaljer bärs traditionellt i raktmontage av herrar och i rosettmontage av damer, men idag är det vanligt att även damer bär utmärkelser i raktmontage. Damer som bär uniform ska ofta enligt regler för uniformen, bära de i rakt montage.  

Originalmedaljer placeras på vänster bröst och med medaljbandets övre kant cirka 2 cm ovanför bröstfickans öppning och intill vänstra frackslaget eller strax under slagets knapphål. Näsduk bärs inte tillsammans med medaljer. Till frackkläning eller aftonklänning bärs medaljer på vänster sida omedelbart under klänningens halsöppning eller på motsvarande eller lämplig plats.

Har man erhållit fler än en medalj bör man montera ihop dem till ett sammansatt montage eller välja den förnämsta eller för bjudnignen mest passande miniatyren att bära. Att bära flera enskilda medaljer är inte att anse som god kutym. Medaljernas montage avpassas så att dekorationernas underkant kommer i rät linje. Högst fyra medaljer monteras i bredd, sida vid sida. Dock rekommenderar vi att redan efter tre medaljer montera dem omlott.