Släpspänne (FMGSSGM)

Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar i guld

  • Artnr: 171019

Beskrivning av artikel

Släpspänne med 35 mm bredd (svensk standard). Levereras utan stiftfäste, i liten påse.

---ooOoo---

Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar instiftades av överbefälhavaren 2015.

Medaljen är av åttonde storleken och utförs i valörerna guld, silver och brons. Åtsidan visar Försvarsmaktens heraldiska vapen samt runt ytterkanten en lagerkrans samt texten "FÖR RIKETS FÖRSVAR". Frånsidan är graverad med förbandets och aktuellt krigsförbands namn i kortform samt tjänstgöringsår.

Medaljen tilldelas av förbandschef till den som har en pågående anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman (GSS). Anställningstid räknas som sammanlagd tid som anställd GSS, inklusive tid under internationella insatser och ska delas ut av förbandschef eller krigsförbandschef under högtidliga former.

Den som är tjänstledig för studier vid officersprogrammet eller vid specialistofficersutbildning fullgör tid i personalgruppen officersaspirant och sådan tid räknas inte för denna utmärkelse.

Medaljen tilldelas enligt följande riktlinjer:

  • Bronsmedalj kan tilldelas efter fyra års anställning.
  • Silvermedalj kan tilldelas efter sex års anställning.
  • Guldmedalj kan tilldelas efter åtta års anställning.
  • Banddekoration i form av tre kronor i guld att fästa på medaljbandet till guldmedaljen kan tilldelas efter tolv års anställning.