Originalmedalj (UNSSM)

Förenta Nationernas Special Service medalj i brons

  • Artnr: 131068

Beskrivning av artikel

5örenta Nationernas Special Service medalj i brons (UNSSM) instiftades av Förenta Nationerna 1995.

Medaljen är av nioende storleken (35 mm) och utförs i bronsplätterad metall. Åtsidan visar Förenta Nationernas heraldiska vapen. Frånsidan visar texten IN THE SERVICE OF PEACE stämplat, centrerat.
Medaljbandet är ljusblått med vita kanter.

Medaljen utdelas av Förenta nationerna och har generellt bärandetillstånd till svensk uniform enligt Försvarsmaktens uniformsbestämmelser (R Unibest 2015).

---ooOoo---

Levereras i rak- eller rosett montage, stiftfäste och stiftlås, i liten påse.

Se även