Originalmedalj (UNPREDEP)

Förenta Nationernas medalj i brons

  • Artnr: 131063

Beskrivning av artikel

Förenta Nationernas medalj i brons (UNPREDEP, Macedonien 1995-1999) instiftades av Förenta Nationerna 1995.

Medaljen är av nionde storleken (35 mm) och utförs i bronsplätterad metall. Åtsidan visar Förenta Nationernas heraldiska vapen. Frånsidan visar texten IN THE SERVICE och OF PEACE centrerat på medaljen.
Medaljbandet är rött med breda ljusblå kanter åtföljda av ett vitt streck och med två gula streck på vardera sida.

Medaljen utdelas av Förenta nationerna och har generellt bärandetillstånd till svensk uniform enligt Försvarsmaktens uniformsbestämmelser (R Unibest 2015).

---ooOoo---

Levereras i rak- eller rosett montage, stiftfäste och stiftlås, i liten påse.

Se även