Originalmedalj (UNOSOM)

Förenta Nationernas medalj i brons

  • Artnr: 131062

Beskrivning av artikel

Förenta Nationernas medalj i brons (UNOSOM, Somalia 1992-1995) instiftades av Förenta Nationerna 1995.

Medaljen är av nioende storleken (35 mm) och utförs i bronsplätterad metall. Åtsidan visar Förenta Nationernas heraldiska vapen. Frånsidan visar texten IN THE SERVICE OF PEACE stämplat, centrerat.
Medaljbandet är sandbrunt med en bred ljusblå rand på mitten åtföljd på båda sidor av ett grönt streck.

Medaljen utdelas av Förenta nationerna och har generellt bärandetillstånd till svensk uniform enligt Försvarsmaktens uniformsbestämmelser (R Unibest 2015).

---ooOoo---

Levereras i rak- eller rosett montage, stiftfäste och stiftlås, i liten påse.

Se även