Originalmedalj (MONUC)

Förenta Nationernas missionsmedalj i brons

  • Artnr: 131011

Beskrivning av artikel

Förenta Nationernas missionsmedalj i brons (MONUC, Kongo 1999-) instiftades av Förenta Nationerna 1999.

Medaljen är av nioende storleken (35 mm) och utförs i bronsplätterad metall. Åtsidan visar Förenta Nationernas heraldiska vapen. Frånsidan visar texten IN THE SERVICE OF PEACE stämplat, centrerat.
Medaljbandet är ljusblått med en bred mörkblå rand på mitten åtföljd på båda sidor av ett gult streck.

Medaljen tilldelas av Förenta nationerna och har generellt bärandetillstånd till svensk uniform enligt Försvarsmaktens uniformsbestämmelser (R Unibest 2015).

---ooOoo---

Levereras i rak- eller rosett montage, stiftfäste och stiftlås, i liten påse.

Se även