Originalmedalj (MINURSO)

Förenta Nationernas medalj i brons

  • Artnr: 131009

Beskrivning av artikel

Förenta Nationernas medalj i brons (MINURSO, Väst Sahara 1991-) instiftades av Förenta Nationerna 1991.

Medaljen är av nioende storleken (35 mm) och utförs i bronsplätterad metall. Åtsidan visar Förenta Nationernas heraldiska vapen. Frånsidan visar texten IN THE SERVICE OF PEACE stämplat, centrerat.
Medaljbandet är sandbrunt med ljusblå kanter.

Medaljen tilldelas av Förenta nationerna och har generellt bärandetillstånd till svensk uniform enligt Försvarsmaktens uniformsbestämmelser (R Unibest 2015).

---ooOoo---

Levereras i rak- eller rosett montage, stiftfäste och stiftlås, i liten påse.

Se även