Originalmedalj (HvTjgGMmemalj)

Hemvärnets tjänstgöringsmedalj i guld med emalj

  • Artnr: 111915

Beskrivning av artikel

Levereras i rak- eller rosettbindning med stiftfäste och stiftlås, i liten påse.

---ooOoo---

Hemvärnets tjänstgöringsmedalj instiftades av överbefälhavaren 2018.

Medaljen är av åttonde storleken och i valören guld med emalj (förgylld bronslegeringmed skölden emaljerad i blått och med rött i den kungliga kronan). Åtsidan visar en öppen lagerkrans kring Hemvärnetsheraldiska vapen. Frånsidan är slät och kan graveras med förbandets namn i kortform samt tjänstgöringsåret.

Medaljbandet är gult med ett blått band i vardera kant och i mitten. 

Medaljen tilldelas av förbandschef till hemvärnssoldat, hemvärnsmusiker och frivilligpersonal med gällande hemvärnsavtal samt till den som kvarstår i hemvärnet som hemvärnsveteran efter 30 avtalsenliga tjänsteår. Varje enskild tilldelning ska skriftligen beslutas av chef för organisationsenhet.