Originalmedalj (HvTjgGM25)

Hemvärnets tjänstgöringsmedalj med siffra (25) i guld

  • Artnr: 111914

Beskrivning av artikel

Levereras i rak- eller rosettbindning med siffra (25) med stiftfäste och stiftlås, i liten påse.

---ooOoo---

Hemvärnets tjänstgöringsmedalj instiftades av överbefälhavaren 2018.

Medaljen är av åttonde storleken och i valören guld (förgylld bronslegering). Åtsidan visar en öppen lagerkrans kring Hemvärnetsheraldiska vapen. Frånsidan är slät och kan graveras med förbandets namn i kortform samt tjänstgöringsåret.

Medaljbandet är gult med ett blått band i vardera kant och i mitten. På det mittersta fältet fästs förgyllda siffror 25, som symboliserar antalet tjänstgöringsår.

Medaljen tilldelas av förbandschef till hemvärnssoldat, hemvärnsmusiker och frivilligpersonal med gällande hemvärnsavtal samt till den som kvarstår i hemvärnet som hemvärnsveteran efter 25 avtalsenliga tjänsteår. Varje enskild tilldelning ska skriftligen beslutas av chef för organisationsenhet.