Miniatyrmedalj (NedNijBK)

Kungliga Nederländska Vandringsförbundets bronskors

  • Artnr: 152001

Beskrivning av artikel

Kungliga Nederländska Vandringsförbundet (f.d. Kungliga Nederländska förbundet för fysisk fostran) instiftade medaljen 1909 och reviderades 1959 och 1977.

Medaljen är av andra storleken (16 mm) och utförs i förgylld brons. Åtsidan visar ett femarmat kors med bokstäverna KNBLO i ytterkant. Centrerat det Hollänska lilla Riksvapnet, då medaljen har Kungligt godkännande. Den officciella miniatyren är av fjärde storleken (21 mm) och utförs i förgylld brons.

Medaljen tilldelas person som genomfört tre (3) långdistansmarscher "Nijmegenmarschen" i Nijmegen, Nederländerna.

Inledningsvis fanns det två valörer av bronsmedaljen, en som tilldelades soldater som genomfört marschen utan packning (brons) och en för soldater som genomfört marschen med packning (förgylld brons). Bronsmedaljen ersattes efter tag med ett diplom och togs till slut bort helt. Medaljen med förgylld brons behölls och tilldelas idag både civil- och militärpersonal som genomför marschen i respektive klass.

Generellt bärandetillstånd har medgivits till svensk uniform enligt Försvarsmaktens uniformsbestämmelser (R Unibest 2015).

---ooOoo---

Levereras i rak- eller rosett bindning, stiftfäste och stiftlås, i liten påse.

Se även