Originalmedaljer (eng, Full size medal) är den officiella varianten av en utmärkelse. De bärs i formella sammanhang till högtidsdräkt som frack, folkdräkt eller stor mässdräkt.

Närvarar H.M. Konungen vid bjudningen är det kutym att bära originalmedaljer. Vid osäkerhet eller frågor om det är lämpligt eller olämpligt att bära utmärkelser, fråga alltid värden.

Medaljer bärs traditionellt i rakt montage av män och i rosettmontage av damer. Kvinnor som bär uniform ska i regel enligt regler för uniformen bära dem i rakt montage.  

Originalmedaljer placeras på vänster sida. Har ytterplagget ett slag placeras medaljerna under slaget. På frackklänning (eller motsv) placeras originalmedaljerna på motsvarande plats eller så nära som klänningens skärning och snitt medger.

Har man erhållit fler än en medalj bör man montera ihop dem till ett sammansatt montage eller välja den förnämsta eller den för bjudnignen lämpligaste medaljen att bära. Att bära flera enskilda medaljer är inte att anse som god kutym.

Tillagd i varukorgen