Släpspänne (HvtjgGMmemalj70)

Hemvärnets tjänstgöringsmedalj siffra (70) i guld med emalj

  • Artnr: 171919

Beskrivning av artikel

Släpspänne med 35 mm bredd (svensk standard) med siffra (70). Levereras utan stiftfäste, i liten påse.

---ooOoo---

Hemvärnets tjänstgöringsmedalj instiftades av överbefälhavaren 2018.

Medaljen är av åttonde storleken och utförs i guld med emalj (förgylld bronslegeringmed skölden emaljerad i blått och med rött i den kungliga kronan). Åtsidan visar en öppen lagerkrans kring Hemvärnetsheraldiska vapen. Frånsidan är slät och kan graveras med förbandets namn i kortform samt tjänstgöringsåret.

Medaljen tilldelas av förbandschef till hemvärnssoldat, hemvärnsmusiker och frivilligpersonal med gällande hemvärnsavtal samt till den som kvarstår i hemvärnet som hemvärnsveteran efter 30 avtalsenliga tjänsteår. Varje enskild tilldelning ska skriftligen beslutas av chef för organisationsenhet.

Se även