Originalmedalj (UNOGIL)

Förenta Nationernas missionsmedalj i brons

  • Artnr: 131055

Beskrivning av artikel

Förenta Nationernas missionsmedalj i brons (UNOGIL, Libanon 1 1958-78) instiftades av Förenta Nationerna 1958.

Medaljen är av åttoende storleken (33 mm) och utförs i bronsplätterad metall. Åtsidan visar Förenta Nationernas heraldiska vapen. Frånsidan visar texten IN THE SERVICE OF PEACE stämplat, centrerat.
Medaljbandet är ljusblått med en vit rand på vardera sida.

Medaljen utdelas av Förenta nationerna och har generellt bärandetillstånd till svensk uniform enligt Försvarsmaktens uniformsbestämmelser (R Unibest 2015).

---ooOoo---

Levereras i rak- eller rosett montage, stiftfäste och stiftlås, i liten påse.

Se även