Originalmedalj (UNAMID)

Förenta Nationernas medalj i brons

  • Artnr: 131018

Beskrivning av artikel

Förenta Nationernas medalj i brons (UNAMID, Darfur 2007-) instiftades av Förenta Nationerna 2007.

Medaljen är av nioende storleken (35 mm) och utförs i bronsplätterad metall. Åtsidan visar Förenta Nationernas heraldiska vapen. Frånsidan visar texten IN THE SERVICE OF PEACE stämplat, centrerat.
Medaljbandet är ljusblått med en bred vit rand på mitten åtföljd på båda sidor av en gul och grön rand. 

Medaljen utdelas av Förenta nationerna och har generellt bärandetillstånd till svensk uniform enligt Försvarsmaktens uniformsbestämmelser (R Unibest 2015).

---ooOoo---

Levereras i rak- eller rosett montage, stiftfäste och stiftlås, i liten påse.

Se även