Originalmedalj (ONUCA)

Förenta Nationernas missionsmedalj i brons

  • Artnr: 131013

Beskrivning av artikel

Förenta Nationernas missionsmedalj i brons (ONUCA, Centralamerika 1989-1992) instiftades av Förenta Nationerna 1989.

Medaljen är av nioende storleken (35 mm) och utförs i bronsplätterad metall. Åtsidan visar Förenta Nationernas heraldiska vapen. Frånsidan visar texten IN THE SERVICE OF PEACE stämplat, centrerat.
Medaljbandet är ljusblått med breda mörkblå kanter och fem gröna och fyra vita streck på mitten.

Medaljen tilldelas av Förenta nationerna och har generellt bärandetillstånd till svensk uniform enligt Försvarsmaktens uniformsbestämmelser (R Unibest 2015).

---ooOoo---

Levereras i rak- eller rosett montage, stiftfäste och stiftlås, i liten påse.

Se även