Medaljset (FMGUSM), stort

Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj i silver (FMGUSM), stort set

  • Artnr: 100999

Beskrivning av artikel

Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj instiftades av överbefälhavaren 2002 (Försvarsmaktens värnpliktsmedalj) och reviderades 2016.

Medaljen är av åttonde storleken och utförs i oxiderat silver. Åtsidan visar Försvarsmaktens heraldiska vapen samt runt ytterkanten texten "FÖR RIKETS FÖRSVAR". Frånsidan är graverad med förbandets namn i kortform samt tjänstgöringsåret.

  • Medaljen tilldelas av förbandschef till totalförsvarspliktig som med godkänt militärbetyg fullgjort militär grundutbildning (GU) syftande till krigsplacering och/eller hemvärnsavtal.
  • Medaljen får även bäras av den som frivilligt fullföljde grundutbildning 2010/2011 och de som fullgjort militär aspirantutbildning.
  • Den som fullgjort grundutbildning före 2002 får anskaffa medaljen på egen bekostnad.

Medaljen var vilande mellan 20 juni 2010 och 10 juni 2016. Den som genomfört Grundläggande militär utbildning (GMU) mellan 2010 och 2016 tilldelades Försvarsmaktens GMU jetong och har inte rätt att bära Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj.

---ooOoo---

Levereras med rak eller rosettbindning, stiftfäste och stiftlås i etui.