Medaljmäster

Medaljateljé och uniformsskrädderi

Uniformsskrädderi

 

Medaljmäster kan hjälpa till med allehanda skrädderiarbeten för din uniform t.ex. ärmkortningar och förlängningar, byxändringar i vidd och längd samt galoneringar till olika grader för både flygvapnet och marinen. Medaljmäster har mästarbrev och mångårig erfarenhet inom uniformsskrädderi.

LOREM IPSUM DOLOR

 

Medaljmäster är medlem i följande organisationer

Vad innebär Mästartiteln?

 

En Mästare har den yrkesskicklighet, erfarenhet, kunskap och redlighet i yrket som branschen kräver. För att få ett Mästarbrev krävs godkända prov av yrkeskunskaper, såväl teoretiska som praktiska. Dessutom krävs minst sex års erfarenhet i

yrket, godkända kunskaper i företagande och gott renommé.

Bestämmelserna är utarbetade av branschen och godkända av Sveriges Hantverksråd. Mästarbreven är reglerade i lag.

Sveriges skrädderiförbund och Stockholms Skrädderiidkareförening är sammanslutningar för yrkesverksamma skräddare.