BAKOM HANTVERKET

MONTERING AV MEDALJER


Montering av originalmedaljer och miniatyrer sker så att de är jämna i ovan- och underkant. För damer som bär klänning monteras utmärkelsen i rosett.


Varje bands längd anpassas efter montagets totala höjd och kan variera beroende på medaljens storlek.  Upp till fyra medaljer kan bäras i bredd innan de skall monteras omlott, men det rekommenderas att medaljerna sys omlott redan vid fyra eftersom bredden på uniformsframstycket sällan medger en praktisk placering med fjorton centimeters bredd.  Medaljerna sys ihop för hand och kan vid senare tillfälle tas isär om ny medalj behöver monteras in i raden.


Efter att medaljerna sytts ihop, sys ett fäste på och detta anpassas och tillverkas speciellt för varje montering. Beroende på monteringens bredd och kundens önskemål löds två till fyra nålar på.

I vår metallverkstad kan andra typer av fästen också tillverkas efter önskemål t.ex. en lång nål av äldre typ eller skruvfäste, har du speciella önskemål kan du kontakta Medaljmäster.


MONTERING AV SLÄPSPÄNNEN


Släpspännen är en enklare och vardaglig sätt att bära sina medaljer och ordnar. Släpspännena används främst av militär personal till dagligdräkt. 

 

Ett band av samma typ som medaljens monteras på en hållare. De olika släpspännena fästs sedan på en skena som håller ihop dem jämnt och snyggt. Alla släpspännen som monteras av Medaljmäster har speciellt svetsade nålar (stift fäste) för att hålla extra bra. 

 

Släpspännesminiatyrer kan också tillverkas av banden från miniatyrmedaljer. Banden fästs på en specialgjord fästskena, med 10 mm höjd och maximalt sju bands bredd. Speciellt snyggt om du har många utmärkelser eller till Marinens dubbelknäppta vapenrock m/48.


MONTERINGAR

RAKMONTERING (SWING MOUNT)

Är en standardmontering i de flesta västerländska länder och
är också standard inom Försvarsmakten. 
Bandet monteras i rakt band. 


RYTTARMONTERING (COURT MOUNT)

Är en montering som på senare tid har kommit att bäras av

beridna förband. Bandet monteras en styv platta och går ner

bakom medaljen och som sys fast på bandet och därför sitter

fastare och säkrare.


DAMMONTERING (LADY MOUNT)

Är en montering som traditionellt bärs av damer i klänning.
Bandet sys till en rosett och medaljen monteras i
rosettens knut. Endast tre medaljer i originalstorlek bäres i

rosett. För miniatyrer rekommenderas också tre medaljer men

fyra kan bäras. Rosetterna kan monteras någon omlott på en
skena med nålstift som sedan fästs på klänningen. För enskilda

rosetter används oftast en liten säkerhetsnål som fäste.


HOVMONTERING

Är en gammal svensk monteringen som traditionellt användes
vid hoven, men som idag inte är så vanlig förekommande. 
Bandet viks ihop och läggs dubbelt. Nederkanten
veckas och får en rundad form där medaljen eller
ordenstecknet sedan vilar ovanpå. Fästet rekommenderas
stift, men kan vara skruvfäste eller långnålsfäste.


MONTERING MED TREKANTIGA BAND 

Är en vanlig montering i de flesta östeuropeiska länderna
samt i Danmark. Banden bildar en trekantsform och

medaljen fäst i en hake i spetsen. Vid flera medaljer så

monteras de omlott.


FÄSTEN

STIFTFÄSTE

Stiftfäste är standard fästet för medalj- och släpspännes-
monteringar. Medaljmäster har ett eget, längre stift som
räcker igenom tyget och mellanlager. På medaljfästena
sitter nästan alltid minst tre stift. Fyra stift används för
tyngre och längre montage medan de minsta miniatyr-
montagen på 2-3 medaljer har bara två stift.


SKRUVFÄSTE

Skruvfäste är ett alternativt fäste med skruvar och en mutter-
skiva som man skruvar fast monteringen med. 

Rekommenderas för personer där jackan rör sig väldigt

mycket och vill ha en  extra trygghet i att monteringen sitter

säkert på plats. Tränsade hål för skruvarna bör sys på frack-
eller mässjackan då tyget annars tar skada av de något grova skruvarna.


KNAPPFÄSTE

Knappfäste är ett alternativt fäste med en knapp på baksidan
som fästs i slagknapphålet. Används endast till miniatyrer-
medaljer och rekommenderas inte till monteringar över
fyra eller fem medaljer. Rekommenderas för personer som
vill slita minimalt på kavajen/jackan eller på frackslag med
äkta siden som är mycket känsligt för genomstick med nålar.


LÅNGNÅLFÄSTE

Långnål är ett traditionellt fäste som användes innan stiften.

Fästet specialtillverkas hantverksmässigt av Medaljmäster

och kostar mer än ett stiftfäste.

Nålen löper genom tränsar som sys på jackan/rocken. 
Copyright Medaljmäster

MEDALJMÄSTER
                 +46 73-974 04 73
                 info@medaljmaster.se                 Medaljmäster

                 Box 646

                 SE-101 32 STOCKHOLM
                 SWEDEN


Innehar F-skattesedel

 

 

 

Organisationsnummer:  7412027133

 


VAT-nr:  SE741202713301

 

 

Plusgiro:  554840-9

 

 

Bankgiro:  632-2838